Dịch vụ quản trị wesite

1. Tại sao phải sử dụng Dịch vụ Quản trị?

- Khi doanh nghiệp của bạn phát triển sẽ đồng nghĩa với việc nhân lực và hạ tầng CNTT phải mở rộng. Với giải pháp về Dịch vụ Quản trị sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí về nguồn lực CNTT.

2. Dịch vụ Quản trị

-      Với Dịch vụ Quản trị của EG Việt Nam Online khách hàng có thể yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh chính cho doanh nghiệp của mình.

-  Toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng bao gồm các thiết bị Máy chủ, Switch, Router…tại đầu khách hàng sẽ được quản trị tập trung tại Data Center của nhà cung cấp.

- Dịch vụ Quản trị đảm bảo cho hệ thống mạng của doanh nghiệp luôn hoạt động 24x7, đồng thời giảm thiểu công việc của đội ngũ kỹ thuật IT, giúp cho doanh nghiệp của bạn tối ưu hoá được nguồn nhân lực CNTT.

3.Các gói Dịch vụ Quản trị

3.1. Gói Giám sát hệ thống mạng

Hệ thống sẽ tự động dò tìm, nhận dạng các thiết bị trong hệ thống mạng. Các thông số về phần cứng, phần mềm, tính sẵn sàng của hệ thống được hiển thị trên màn hình điều khiển tập trung

Cung cấp các báo cáo cho người quản trị theo định kỳ hoặc đột xuất như: Các cảnh báo, thông báo tình trạng Up/Down của dịch vụ

Chỉ ra các máy chủ bận rộn hoặc quá tải đang chạy dịch vụ Website

3.2. Gói Quản trị hệ thống mạng

 a. Quản lý cấu hình: Cài đặt Service Pack, cài đặt phần mềm, chia sẻ màn hình và các công cụ hệ thống. Báo cáo truy cập người sử dụng và Active Directory

       b. Đo và kiểm tra băng thông lưu lượng đường truyền:

         - Phân tích băng thông trên từng interfaces gồm  (in traffic, out traffic).

         - Phân tích băng thông sử dụng trên từng ứng dụng.

         - Phân tích băng thông theo IP source và destination.

         - Có sự điều tiết về lưu lượng băng thông cho từng máy tính đảm bảo chất lượng đường truyền luôn được tối ưu ở mức cao nhất.

         - Phân tích lưu lượng lưu thông trong Mạng và báo cáo việc sự dụng Băng thông trong toàn hệ thống.

         - Quản lý IP Người Sử dụng dựa trên Phòng / Ban

   c.  Quản trị tập trung kho mật khẩu

d.      Quản lý vá lỗi, báo cáo các lỗi rễ bị tấn công

- Báo cáo về các lỗi dễ tổn thương trong mạng, giúp sửa chữa chúng và đảm bảo tính tương thích trong toàn bộ hệ thống mạng.

- Dò tìm các cổng mở, quản lý vá lỗi và khả năng báo cáo lỗi rễ bị tấn công.

3.3. Hệ thống bàn trợ giúp tự động (ServiceDesk Plus)

-  Phục vụ cho việc lập bàn trợ giúp và Quản lý Tài sản. Bằng cách tích hợp vé yêu cầu, truy suất tài sản, mua bán, quản lý hợp đồng và Quản lý nguồn tri thức (Ticketing, Asset Tracking, Purchasing, Contract Management and Knowledge Base) trong một hệ thống duy nhất, đầu tư ban đầu thấp, rất dễ sử dụng.

-  ServiceDesk Plus đưa đến cho chúng ta khả năng nâng cao tính hiệu quả của nhóm IT Service và làm cho người sử dụng hài lòng hơn.

-  Chúng tôi cam kết cung cấp gói dịch vụ trên với:

+ Đội ngũ quản trị hệ thống có các chứng chỉ quốc tế do ITIL quy định

+ Giám sát và Quản trị hệ thống hạ tầng CNTT 24x7

+ Đảm bảo về chất lượng dịch vụ cao nhất cung cấp cho khách hàng.

+ Cam kết bảo mật dữ liệu, thông tin khách hàng dựa trên thương hiệu EGVN