Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Ghi chú
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ ...
.com.vn .net.vn .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ ...
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
200.000 VNĐ 200.000 VNĐ ...
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ ...